Самоувереността отдавна се смята за абсолютно предимство. Всички знаем, че е необходимо тя да се отглежда, култивира и развива. Кой...
„Всички блага, както духовни, така и материални, като здраве, богатство, взаимоотношения, истинско щастие, абсолютно знание, идват при човека тогава, когато...