1, 2, 3…….настроението си подобри

jena-muzika_639a2b50e1Изследователите определят настроението като емоционално състояние, което възниква в резултат на автоматично протичащи познавателни процеси. То е общ фон за нашите възприятия от обкръжаващия свят и подсъзнателно трансформира нашите реакции, породени от дадени събития. Затова ние често не осъзнаваме, че се намираме под влияние на дадено настроение.

Настроението е поток от идеи, мисли и образи, обединени от общ фон (положителен или отрицателен). Субективните преживявания, свързани с настроението, са по-малко интензивни, в сравнение с емоциите.

Карл Прибрам (американски лекар и невропсихолог) подчертава оценъчната функция на настроението и го  разглежда като  своеобразен мониторинг на обкръжаващите ни жизнени обстоятелства. Функция на настроението е да информира за общото състояние и потребностите на човека. Настроението, от своя страна, стимулира човек към поведение, което би подобрило емоционалното му състояние, т.е., настроението има способност за саморегулация.

Многобройни експериментални данни говорят за това, че настроението е резултат от действието както на реални, така и на въображаеми събития или информация, извлечени от емоционалната памет. Клинични изследвания утвърждават ключовата роля на хормоналните и биохимичните фактори в неговата генеза.

Когато настроението достигне даден минимален праг, то привлича вниманието. Попадайки във фокуса на вниманието, то става осъзнато и може да бъде обяснено, защото се разкриват неговите причини. Това може да послужи като тласък за трансформиране на настроението в емоция.

Едно и също явление може да породи едновременно както емоция, така и настроение, които могат да съществуват, като взаимно си влияят. Ако дадена емоционална реакция се развива стремително във времето, то създаденото от нея настроение може да се съхрани часове, дни и седмици.

Ето защо е важно да се научим на практика как да подобряваме своето настроение. Три полезни съвета, наречени „три прости стъпки, или как бързо да повишим настроението си” предлага руския лекар и психотерапевт Дмитрий Колесов. Те могат да се извършват навсякъде – на работното място, у дома, в парка, защото изискват само малко свободно пространство и желание. Авторът предупреждава, че тези методи не работят само в случаите, когато Вие сте много силно огорчени или разстроени от дадено събитие.

Първа стъпка: леко раздвижване. Станете.Уверете се, че имате достатъчно свободно място около себе си. Започнете с подскоци, така както като дете скачахте на въже. След това включете кръгови движения с ръцете, махове в посока напред и назад. Продължавайте като извършвате хаотични движения с ръцете, с краката, с главата, с цялото тяло, сякаш танцувате някакъв бърз, непознат танц. Добре е да добавите и някакъв звук, например силно „У”. Комичността на поведението, ако вие сега сте на работа и с костюм, в съчетание с физическото натоварване, ще започнат да променят вашето емоционално състояние в позитивна посока.

Втора стъпка: тя буквално ще „нулира” Вашето сегашно състояние. С тази стъпка ще можете да се успокойте, ако сте се развълнували. Започнете да вдишвате дълбоко, като броите наум: “1…2…3…4”, на 4 задръжте дъха си, продължавайки да броите “1…2…3…4”, на 4 издишайте и задръжте дъха си за 4 секунди. Дишайте така в продължение на 3-4 минути. Ще почувствате как се отпускате.

Трета стъпка:  спомнете си приятен момент от Вашия живот; спомнете си какво сте видяли, какво сте чули, и главното какво сте почувствали. Колкото повече детайли си представите и почувствате, толкова по-силен ще бъде ефектът.

Забележка: Ако не сте успели да подобрите настроението си, това означава: 1) Вие сте в силно негативно състояние, трябва да си дадете повече време, за да постигнете резултат; 2) удължете времето, за което извършвате дадените три стъпки.

Какво настроение имате е Ваш личен избор, а тези три стъпки ще Ви помогнат за това. Успех!