Рик Хенсън – авторът на книгата „Мозъкът на Буда”

rick_hansonкратки биографични факти

Рик Хенсън е невропсихолог. Той пише и обучава относно основните вътрешни умения, които трябва да притежаваме, за да постигнем лично благополучие и психологическо израстване. Професионалните му интереси са насочени към междуличностните взаимоотношения, семейния живот и отглеждането на деца.

Рик описва себе си като срамежливо и любознателно дете, отраснало в любящо и стабилно семейство с майка – домакиня и баща – зоолог. Едва шестнадесетгодишен, той е приет в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, където през 1974 година се дипломира с пълно отличие и продължава образованието си с магистратура по еволюционна психология в Държавния университет на Сан Франциско. През 1991 година защитава своя дисертационен труд на тема „Удовлетворяващ контрол: майки, които предлагат алтернативи на прохождащите деца” и получава докторска степен по клинична психология. Клиничната практика на д-р Рик Хенсън включва работа с възрастни, двойки, семейства и деца, както и психологическо консултиране на деца и възрастни въз основа на техния темперамент, представяне в училище, обучение и професионално ориентиране. Работи като училищен психолог в няколко училища.

Рик Хенсън започва да практикува медитация през 1974 година, като се обучава в няколко различни традиции. През 2008 година, след деветгодишен срок на обучение, е избран в борда на директорите на Spirit Rock Meditation Center. Провежда седмична групова медитация в Сан Рафаел, Калифорния.

В свободното си време Рик Хенсън се занимава със скално катерене.

През 2009 година излиза от печат неговата втора книга,  написана в съавторство с д-р Ричард Мендиус „Мозъкът на Буда: съвременна невропсихология за щастие, любов и мъдрост”.

Тази книга съчетава последните достижения на психологията с будистките методи за обучение на ума. „Мозъкът на Буда” е практическо ръководство за това, как тези две течения на познанието могат да бъдат използвани, за да развием способността да бъдем мъдри, състрадателни и внимателни към себе си и другите хора.

В едно свое интервю Рик Хенсън казва: „Книгата („Мозъкът на Буда”) не цели да накара хората да изповядват будизъм. Аз използвах платформата на будизма, защото в него има много дълбоки наблюдения върху човешкия ум, които са в съответствие със западните изследвания за мозъка. Буда разработва карта на ума,показваща причините, които ни карат да страдаме и причините, които ни правят щастливи. Тази карта вие можете да приложите към невропсихологичните карти на мозъка и като резултат да получите едно прекрасно ръководство за експлоатация на собствения ви мозък.   

Scroll to Top