Психология на хумора – 2

Съществуват много видове смях. Историкът на руската кинокомедия Р. Юренев пише: «Смехът може да бъде радостен и тъжен, добър и гневен, умен и глупав, горд и потиснат, снизходителен и раболепен, презрителен и уплашен, оскърбяващ и ободряващ, арогантен и свенлив, приятелски и враждебен, ироничен и откровен, саркастичен и наивен, нежен и груб, многозначителен и безпричинен, тържествуващ и оправдателен, безсрамен и смутен. Може още да се разшири този списък: весел, тъжен, нервен, хистеричен, подигравателен, физиологичен, животински. Може да бъде дори печален смях».

В романа «Юноша» (1875) Достоевски разсъждава за смеха чрез героя си Аркадий Дългоръков: «Ако искате да прецените човек и да познаете душата му, то вникнете не в това, как мълчи, или как говори, или как плаче, или, дори, как се вълнува от най-благородни идеи, а вижте по-добре, как той се смее».

Психологът Ейбрахам Маслоу включва чувството за хумор в списъка на характеристиките на самоактуализиращата се (високо развита) личност. Н.А.Лук, например, разграничава понятията «чувство за хумор» и «остроумие». Един и същи човек, според него, може да притежава  чувство за хумор и да не бъде остроумен, но се случва и обратното – находчив и отракан остроумник, напълно лишен от чувство за хумор. Чувството за хумор обикновено се проявява в способността да намерите смешното в ситуации, в които на пръв поглед няма нищо смешно.

И като възрастни ние откриваме защита в хумора. С помощта на страхотните филми на великия Чарли Чаплин, ние, смеейки се над неговия герой, приемаме «малкия човек» в себе си; и не умираме от страх, когато го намерим в себе си.

Защо се надсмиваме над себе си и един на друг? Защото искаме да станем по-добри. Смехът в чист вид, смехът като еталон – това е радостният, веселият смях, характерен и вечен спътник на комичното. Радостта, а значи и смехът, имат свои собствени предимства:

  1. Увеличават възможностите на човек да опознава и преценява света.
  2. Щастливият (смеещият се) човек е много по-способен да види красотата и добротата в природата и в човешкия живот.
  3. Човек започва да чувства, че съществуват разнообразни връзки между него и света.
  4. Водят до повишаване на енергията и създават усещане, че човек е много повече от това, което е в обичайното си състояние.

Хуморът е нещо…… много сериозно!