Психология на дълголетието – 2

Изследвания на учените показват, че оптимизмът и положителното мислене спомагат за удължаване на живота, не по-малко от външните обстоятелства. Обективни статистически данни убедително доказват, че удовлетворението от работата, а така също, добродушният, спокойният характер удължават продължителността ни на живот.

Човек е не само биологично, но и социално същество, чието съществуване и здраве са повлияни повече от изказаните мисли (собствени и чужди), отколкото от самата реалност. Това човешко свойство успешно е използвано хиляди години както от лечители, така и от мошеници. Ако човек повярва в своето оздравяване – болестта ще отстъпи, ако повярва в скорошната си смърт – ще умре. Точно така нашата психика програмира и продължителността ни на живот.

По-рано се смяташе, че хората доживяват до 70 години – и хората умираха именно на тази възраст. Днес продължителността на живота се е увеличила. Жителите на Япония и Швейцария, например, доживяват до 80-85 години. А ако всички хора твърдо вярваха, че човек може да живее 120 или 150 години? Възможно е една такава всеобхватна вяра да може реално да удължи продължителността на човешкото съществуване.

Всички наши внушения се основават на един и същи принцип: подсъзнанието приема за истина всяка многократно повторена нагласа, ако тя е изказана убедително и изключва всякакви съмнения.  Внушаваната нагласа излиза от пределите на съзнанието и се установява за постоянно в нашето подсъзнание.

Дори да забравите за нея, тази оптимистична нагласа рано или късно задължително ще се прояви под една или друга форма. Затова трябва да «вложим» в своя ум идеята, че дълголетието, удължаването на младостта и здравето, са възможни. Необходимо е мислено да си представяте как всяка клетка на вашия организъм се обновява, кръвта ви става чиста и свежа; мускулите – гъвкави и еластични; жлезите и всички останали органи функционират отлично; всички процеси в организма ви протичат нормално. Формулирайте всичко това в едно изречение и го повтаряйте всяка свободна минута. След няколко седмици ще почувствате промяна.

Мисленият образ, който съхранявате в подсъзнанието си, трябва да бъде много ясен и ярък – така мозъкът ще може да упражни своя контрол върху съответните органи и тъкани. Колкото по-често си представяте дадения мисловен образ, толкова по-бързо ще настъпи процес на обновяване. И резултатът може да бъде невероятен!

Не забравяйте, че трябва да искате реална промяна. Например, ако имате желание да сте с 10 см по-високи, то при всички ваши усилия, едва ли ще порастнете. Ако създадете, обаче, във въображението си образ на строен човек с доста по-ниско тегло от сегашното, вашето тегло действително ще започне да се понижава. Създаденият образ във вашето съзнание трябва да бъде комплексен: сетивен, зрителен и слухов. Трябва да се виждате в идеалния за вас вариант, да чувате гласа си, да усещате новото си тяло.

Доказано е, че във всяка възраст организмът е способен да се възстановява, здравето да се подобрява, младостта и жизнените сили да се възвръщат. В основата на този метод са два компонента: мисъл и действие. Повтаряйте за себе си, колкото можете по-често, че ставате по-млади; че здравето и самочувствието ви се подобряват; че с всеки ден вие се приближавате към този идеал, който сте създали за себе си.  Но не забравяйте и за действията: движете се повече, контролирайте стойката и походката си, хранете се и дишайте правилно, култивирайте  само положителни емоции.