Просто вървете по своя път 2

Ние не вървим по своя път, когато отмъщаваме или се самосъжаляваме. Всеки от нас е господар на чувствата си и трябва от време на време да ги подрежда и почиства, така както правим с продуктите в домашния хладилник. Да,  в хладилника може да има много полезни и вкусни неща, но понякога там се съхраняват продукти, които вече трябва да изхвърлим. Това не е хубаво или лошо, просто трябва да освободим място за нови свежи продукти.

Отмъщението може да бъде компенсаторна фантазия на детското съзнание. Вероятно, на основата на тази фантазия Александър Дюма създава романа си „Граф Монте Кристо” и към този начин на мислене започват да се отнасят сериозно. Постъпките на главния герой стават образец за подражание и достойно човешко поведение.

Всеки от нас може да си спомни 10 или, дори,  50 случаи, в които сме се почувствали обидени. След това се поинтересувайте от статистиката: В колко от тези 10 или 50 случаи наистина сте успели да си отмъстите? Мислите ли, че в бъдеще статистиката може да се промени? Ако отговорът ви е «да», то тогава мечтайте за отмъщение, колкото време искате, и непременно ще отмъстите, както подобава. Не е сигурно, че след това ще се почувствате по-добре, но по-добре е да опитате и да придобиете собствен опит, отколкото да правите само предположения.

Ако в конфликтна ситуация избирате да подтискате в себе си отговора на психологичното нападение, то така и постъпвайте. Стискайте по-силно зъби, сега стоматологичните услуги са скъпи, но какво от това. Напрягайте мускули, стискайте юмруци, заемайте поза на несъкрушима скала и устоявайте на всичко, за да могат хората да видят, че нищо сериозно не се е случило, че просто клонче от дървото е паднало върху вас….

Тялото ни притежава много групи мускули. За да поддържате конфликта в хронично състояние, продължавайте да ги напрягате и дръжте всички мускули в постоянно напрежение. Без изключения.

Има и друг път – БОРЕТЕ СЕ за себе си и своите близки.

Сигурно сте разбрали всичко правилно. Борбата означава да стоите на своите позиции, да защитавате убежденията си и да не атакувате другите за собствено удоволствие.

Scroll to Top