Креативни ли сте?

Photo by Frederic della Faille

Темата за творчеството е завладяваща и интересна. Въпреки това, до днес има много митове и погрешни схващания за него. Нека се опитаме да ги развенчаем.

Каква, според вас, е разликата между креативните и некреативните хора? Когато бъде зададен този въпрос, в отговор се получават най-различни варианти.

Креативните хора:

 • са много необичайни;
 • отличават се с широки възгледи;
 • умеят да виждат неща, които другите не могат;
 • винаги имат идеи;
 • мислят нестандартно;
 • занимават се с творчески дейности;
 • са гениални;
 • са весели и остроумни;
 • са свободни и разкрепостени;
 • много пият и водят бохемски начин на живот (шега).

За разлика от тях, некреативните личности имат следния профил:

Некреативните хора:

 • гледат на нещата предубедено;
 • мислят стереотипно;
 • нямат фантазия;
 • нищо не могат да измислят;
 • не се занимават с творчески дейности;
 • са скучни и неинициативни;
 • са посредствени.

И когато бъдат сравнени тези два профила, се оказва, че креативните хора са полубогове, а некреативните – просто някакво недоразумение.

Истината е, че креативността не е някаква характеристика, с помощта на която хората да бъдат разделени на две категории. Творчеството е присъщо на всеки човек. В зависимост от нивото на развитие на всеки от нас, то е повече или по-малко изразено като качество на личността.

Единствената разлика между творческите натури и некреативните хора е, че креативните мислят и вярват, че са творци. И всичко, което правят, го правят с тази мисъл.

Ако смятате себе си за некреативна личност, помислете върху това. Към кой тип искате да се причислите?