Да бъдем хора със силен дух – 2

Първо правило на силния човек: не бягайте от страх.

Второ правило на силния човек: не губете енергия за самосъжаление.

Трето правило на силния човек: не живейте в миналото.

От тези правила произтичат и следствия:

  • Не обръщайте внимание на лошите мисли. Създайте в паметта си банка от хубави спомени и по-често се връщайте към тях, но без съжаление, а само с радостното усещане, че това се е случило и ще остане с вас завинаги. Мечтайте за добри неща. Градете планове. Научете се да виждате доброто около себе си и не се фокусирайте върху лошото.
  • Научете се да се държите така, сякаш при вас всичко е наред,  независимо от това, дали така стоят нещата в действителност. Защото, по какъвто начин мислите за себе си, такива ставате – не забравяйте това! Не преувеличавайте, обаче, своите постижения; не се превръщайте в шоумен, когато искате да покажете на другите хора, че при вас всичко върви добре. Правете това не заради другите, а когато оставате насаме със себе си. С положителни мисли вие привличате в живота си благополучие.
  • Никога не казвайте: „Аз не мога!”, за каквото и да се отнася: здраве, работа, физически упражнения. По-добре е да се каже: „Аз не искам.” Когато казваме „не мога”, силно ограничаваме собствените си възможности. Ако ви се струва, че дадена работа не е по силите ви, опитайте се да не размишлявате излишно върху това, можете ли да я свършите или не, а без да мислите много, започнете да действате. Ще установите с изненада, че всъщност можете много – много повече, отколкото си мислите. Действайте, без да казвате „не мога”! И ще видите, че можете!
  • Помнете, че нито успехите, нито пораженията, нито болестите, нито здравето възникват от нищото; появяват се от само себе си. Човек е създаден въз основа на онова, което той е направил и за каквото е мислел в миналото. Така се създава нашето настояще. А сега, в настоящето, ние посяваме семената на нашето бъдеще. Всичко, което човек си мисли; това, в което вярва; това, което прави сега – всичко това ще се развие в бъдещето.
  • Пазете се от сравнение с другите. Вие знаете всичко за себе си: вашите силни и слаби страни, вашите успехи и поражения. Всичко, което знаете за другите – е само онова, което другите са избрали да направят видимо за обкръжаващите, и обикновено това са само техните успехи.
  • За всички ваши успехи благодарете на обстоятелствата, а за всички неуспехи – винете себе си. Не забравяйте, че няма безнадеждни ситуации, освен смъртта. Никога не губете кураж. Докато сме живи, ние сме в състояние да подобряваме живота си.
  • Неприятностите са предвестници на успеха. Опитите на всяка цена да останете във вашата лична «зона на комфорт», а така също снизходителното отношение към страха, нарушават творческия подход към живота и ви лишават от шансове за успех. За да можете да постигнете вашите цели, трябва да осъзнаете, че дискомфортът, неприятностите винаги предшестват успеха.