• Тест

ВАШАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УСПЕХ

Инструкция: Дадените 20 въпроси изискват от Вас да посочите отговор «да» или «не». Ако се затруднявате да отговорите, не забравяйте, че «да» означава ясно «да», тоест, «по-вероятно да, отколкото не». Същото важи и за отговор «не». Отговаряйте на въпросите бързо, без да се замисляте. Отговорът, който пръв идва в главата ви, обикновено, е най-точният.
1. Когато участвам в дадена работа, се надявам, тя да бъде успешна.
Да     Не
 
2. В дейността съм активен/активна.
Да     Не
 
3. Склонен/склонна съм да поемам инициатива.
Да     Не
 
4. При изпълнение на важни задачи се старая, когато е възможно, да намеря причини да се откажа от тях.
Да     Не
 
5. Често избирам крайностите: или много лесна задача, или много трудна.
Да     Не
 
6. Когато срещам препятствия, обикновено не отстъпвам, а търся начини за преодоляването им.
Да     Не
 
7. При редуване на успехи и провали съм склонен/склонна да надценявам своите успехи.
Да     Не
 
8. Производителността ми зависи главно от моята целеустременост, а не от външен контрол.
Да     Не
 
9. При изпълнение на трудни задачи в условия на дефицит на време резултатността ми се влошава.
Да     Не
 
10. Склонен/склонна съм да проявявам постоянство до постигане на целите.
Да     Не
 
11. Склонен/склонна съм да планирам бъдещето си в далечна перспектива.
Да     Не
 
12. Ако реша да рискувам, рискувам умно, а не - безразсъдно.
Да     Не
 
13. Не съм много упорит/а в достигане на целта, особено, ако отсъства външен контрол.
Да     Не
 
14. Предпочитам да си поставям средни по трудност или с една степен по-високи, но достижими цели.
Да     Не
 
15. В случай на неуспех при изпълнение на дадена задача, тя става непривлекателна за мен.
Да     Не
 
16. При редуване на успехи и провали съм склонен/склонна да надценявам своите неуспехи.
Да     Не
 
17. Предпочитам да планирам само своето близко бъдеще.
Да     Не
 
18. При изпълнение на трудни задачи в условия на дефицит на време резултатността ми се повишава.
Да     Не
 
19. В случай на неуспех, аз най-често не се отказвам от поставената цел.
Да     Не
 
20. Ако сам/а съм си избрал/а задачата, в случай на неуспех, тя само става по-привлекателна за мен.
Да     Не
 
* Вашият e-mail: