Едно от най-трудните умения по пътя на личностното израстване, при това, едно от най-важните, е умението да бъдете «ТУК И...