Забравям деня стоцветният слънчев залез когато гледам.     Димитър Минков, „Съзерцание“...

Вятърът си търси вечер валог да полегне.   Димитър Минков, „Съзерцание“...

Зелен е бамбука. Птицата го хареса. Оранжев залез.   Димитър Минков, „Съзерцание“...