Assertiveness or aggression

Защита на собствените граници

Има ситуации, в които по време на дискусия някой започва да ви крещи, да ви обижда и да нарушава достойнството ви. Много често ние или игнорираме подобно поведение, или реагираме с гняв. Асертивната защита при реакция от такъв тип включва следните етапи:

-         молба – „Нека да довърша”. По този начин давате да се разбере, че опонентът е необходимо да промени поведението си, което е неприятно за вас. Можете, също така, да дадете обратна връзка на конфликтната страна: „Вие ме прекъсвате и ми е много трудно да ви кажа, защо не мога да изпълня Вашето искане.”

-         предупреждение и изпълнение. Когато молбите и обясненията не се приемат от втората страна, е необходимо да се предупреди опонента, че ще бъдат предприети конкретни действия, ако той не промени поведението си.  Например, „Ако, въпреки молбите ми, вие продължите да ме прекъсвате, ще прекратя разговора и ще ви помоля да излезете от моя офис”. Когато отново бъде повторено агресивното поведение от страна на опонента, следва да се изпълни това, което вече е било казано. В нашия пример, е необходимо да посочите или да отворите вратата на офиса.

Бърз тест

Ако имате съмнения, дали сте постъпили асертивно, задайте си въпроса: „Донесе ли ми това поведение чувство за собствено достойнство?” Ако отговорът е „да”, то вашето поведение е асертивно, ако е „не” – е неасертивно.

Какви са ползите от ежедневната асертивност?

Можете да поставяте собствени граници и знаете как правилно да ги защитавате, като същевременно зачитате и границите на другите хора. Вашата самооценка е адекватна и във всяка една група вие се чувствате комфортно. Умеете правилно да изразявате както позитивни, така и негативни чувства. Самостоятелно поставяте и решавате важните за вас цели, без да нарушавате чуждите граници.

А вие умеете ли да постъпвате асертивно? Какви са вашите мнения и коментари?

Защита на собствените граници

Има ситуации, в които по време на дискусия някой започва да ви крещи, да ви обижда и да нарушава достойнството ви. Много често ние или игнорираме подобно поведение, или реагираме с гняв. Асертивната защита при реакция от такъв тип включва следните етапи:

-         молба – „Нека да довърша”. По този начин давате да се разбере, че опонентът е необходимо да промени поведението си, което е неприятно за вас. Можете, също така, да дадете обратна връзка на конфликтната страна: „Вие ме прекъсвате и ми е много трудно да ви кажа, защо не мога да изпълня Вашето искане.”

-         предупреждение и изпълнение. Когато молбите и обясненията не се приемат от втората страна, е необходимо да се предупреди опонента, че ще бъдат предприети конкретни действия, ако той не промени поведението си.  Например, „Ако, въпреки молбите ми, вие продължите да ме прекъсвате, ще прекратя разговора и ще ви помоля да излезете от моя офис”. Когато отново бъде повторено агресивното поведение от страна на опонента, следва да се изпълни това, което вече е било казано. В нашия пример, е необходимо да посочите или да отворите вратата на офиса.

Бърз тест

Ако имате съмнения, дали сте постъпили асертивно, задайте си въпроса: „Донесе ли ми това поведение чувство за собствено достойнство?” Ако отговорът е „да”, то вашето поведение е асертивно, ако е „не” – е неасертивно.

Какви са ползите от ежедневната асертивност?

Можете да поставяте собствени граници и знаете как правилно да ги защитавате, като същевременно зачитате и границите на другите хора. Вашата самооценка е адекватна и във всяка една група вие се чувствате комфортно. Умеете правилно да изразявате както позитивни, така и негативни чувства. Самостоятелно поставяте и решавате важните за вас цели, без да нарушавате чуждите граници.

А вие умеете ли да постъпвате асертивно? Какви са вашите мнения и коментари?

За автора

Свързани постове

Open Chat
1
Close chat
Здравейте! Благодарим Ви за посещението. Моля, натиснете бутона начало за да продължите :)

Начало