8 уроци на Буда

В превод от санскрит думата „Буда” (सिद्धार्थ गौतम) означава „пробуждане” или „просветление”. Сиддхартха Гаутама (или Буда) бил велик духовен наставник и основател на будизма в Древна Индия. Той живял милиони години на небето, наречено Тушита и се радвал на огромно щастие като бог. Един ден дошъл подходящият момент да се роди на Земята, за да облекчи страданията на хората и накрая, да ги освободи от тях.

В учението на Буда няма нищо, което би влязло в противоречие с  основите на вътрешната хармония на което и да е друго течение, религиозно или философско. Уроците на живота са универсални и вечни, а вариантите в многобройните течения – безкрайни. Интересно е да се запознаем с различни варианти, за да разширим представите си за света, в който живеем, а за душата – е и полезно. В интерпретация на Буда те звучат така:

  1. Започнете с малкото – това е нормално. Стомната се пълни бавно, капка по капка. Всеки майстор някога е бил чирак. Ние всички започваме с малкото, затова не го пренебрегвайте. Ако сте последователни и търпеливи, ще успеете! Никой не може да успее за една нощ: успехът идва при тези, които са готови да започнат с малкото и да работят усилено, докато не напълнят стомната.
  2. Мислите са материални. Всичко се корени в нашето съзнание. Вие се превръщате в това, за което мислите. Ако човек говори или мисли, воден от лоши мисли, бива преследван от болка. Ако човек говори или мисли с чисти намерения, намира щастие, което подобно на сянката, никога няма да го изостави. За да живеете правилно, трябва да мислите правилно. Правилното мислене ще ви даде всичко, което пожелаете; погрешното мислене – ще ви донесе зло, което в крайна сметка ще ви унищожи. Всички лоши постъпки произтичат от разума. Ако умът ни се промени, нима ще останат престъпления?
  3. Прощавайте. Да задържате гнева в себе си, е все едно да вземете с гола ръка горящ въглен с идеята да го подадете някому, но ще се изгорите само вие. Когато прощавате на някого за стореното от него, вие прощавате на себе си; освобождавате и себе си, и него от затвора, където сте го поставили, осъждайки постъпката му. Потискайки някого друг, вие потискате и себе си.  Затова се учете да прощавате. Учете се да прощавате по-бързо.
  4. Вашите постъпки имат значение. За да се развивате, вие трябва да действате; за да се развивате бързо, вие трябва да действате всеки ден. Славата е за всички, но могат да я изпитат само тези, които постоянно действат. Пословицата гласи: „Бог дава на всяка птица червей, но не го пуска в гнездото.” Буда е казал: „Аз не вярвам в съдбата, която се случва на хората, когато те действат, но аз вярвам в съдбата, която им се стоварва, ако те не правят нищо.”

Очаквайте продължение …..

Scroll to Top