42 правила или как да направим живота си по-лесен – втора част

Още 7-old-and-broken-benchняколко предложения, направени от психолози, за да улесните ежедневието си:
22. Изучавайте и прилагайте на практика нови начини за борба със стреса.
23. Поддържайте своя дом и своето работно място чисти и подредени.
24. Живейте „тук и сега”.
25. Прекарвайте повече време с хора, които правят живота по-лесен.
26. Всеки ден се занимавайте със спорт.
27. Изхвърлете всички стари, непотребни вещи.
28. Задавайте въпроси.
29. Престанете да се опитвате да угодите на всички.
30. Разделяйте трудните задачи на по-малки задачи.
31. Не се старайте да правите всичко перфектно.
32. Спрете за момент и просто поемете дълбоко дъх.
33. Прекарвайте 20% от времето за размисли върху начините за решаване на задачата и 80% – за нейното практическо изпълнение.
34. Съсредоточете се върху няколко важни неща, а всичко ненужно и второстепенно „изхвърлете”.
35. Водете си дневник.
36. Ако вашата професия вече не ви харесва, заемете се с нещо друго.
37. Използвайте минималистично работно място.
38. Всяка неделя отделяйте 15 минути за планиране на предстоящата работна седмица.
39. Отменете ненужните абонаменти.
40. Питайте вместо да предполагате.
41. Правете само една промяна в даден момент.
42. Понякога си позволете да помързелувате.