Архив за: октомври 2013

Психология на цветовете – 2

Черно

Черното е отрицание, олицетворение на «не». Това намира отражение в различни култури, обичаи и народни вярвания. Практикуващите черна магия се занимават най-вече с материалната страна на битието и желаят чрез нечисти средства да си извоюват конкретни предимства пред другите.  Свързваме черното преди всичко с тленност, упадък и смърт. Всички средновековни болести са «черни»: «черната чума», «черната шарка», «черната смърт». Изглежда, че черното е крайното състояние на живота.

В езика черното е цветът на песимизма, нещастието и загубата.

Черното отдавна се е наложило като моден цвят, който внушава основно три неща: елегантност, мъка и нестандартност. Чрез черното човек демонстрира, че иска да е различен и съзнателно се разграничава от света. Черната лимузина, черният костюм и черното делово куфарче трябва да внушават уважение и почит, чрез които човек иска да се отличи от пъстрия свят.

Люшер смята, че физиологичното въздействие на черното може да се опише със «задушаване», а психологическото – с «принуда».

Черното е цветът на абсолютното начало и абсолютния край. А това, което е между тях, се нарича живот.  

Бяло

Бялото се определя като родината на светлината, раждаща всичко видимо. Тази представа съществува в повечето религии. В тях на тъмното, женско прабожество Земя се противопоставя светлият принцип на мъжкия бог-творец.

В повечето познати религии и митове се говори за божества на светлината; същества, даряващи светлина и «бели» небесни пратеници, които носят просветление на хората. Ангелите са представяни като почти прозрачни същества, облечени в бяло, които са се приближили до чистия Божи дух. Представителите на доброто и на небесната справедливост са наричани духове на светлината, «бели» магьосници и «мъдри» мъже. Явно «бял» и «мъдър» са тясно свързани. Изглежда, че «мъдростта» не е нищо повече от наличието на бяло «просветление».

Белият цвят внушава невинност, чистота и безупречност. Откриваме го при «непорочното зачатие» на Дева Мария.

Бялото като чисто, девствено състояние е символ и на чистата истина, която в миналото не е била нищо друго, освен пророчество.

Според Люшер бялото е границата на началото и на одобрението. Тази граница може да е приятно, но и заплашително място. Често именно заради липса на емоционална оживеност бялото се смята за студено и отблъскващо. Снежната покривка, например понякога е наричана «снежен покров», който запазва и защитава намиращата се под него земя и така създава условия за поникване на семената напролет.

Комбинация на черно и бяло

Съчетанието на тези два цвята или стойности на светло и тъмно създава напрежение, което ни обсебва, защото подчиняващото черно се преплита със свободата на бялото. Ние живеем под това напрежение и сме свикнали с него. Страницата, която четете, го доказва; има го «черно на бяло».


(по материали от „Магията на цветовете” Х. Брем)

Черно Черното е отрицание, олицетворение на «не». Това намира отражение в различни култури, обичаи и народни вярвания. П...

Прочетете повече »

Психология на цветовете

Цветовете играят важна роля в живота на всеки от нас. Независимо от това, какво правим – дали избираме нова кола или блуза, дали пазаруваме или обзавеждаме жилище, разглеждаме фотографии или търсим подходящи коледни подаръци – винаги сме под влияние на тайнствената сила на цветовете.

Цветовете формират, контролират и управляват ефективно и трайно всички наши мисли, чувства и действия. Особено, когато най-малко си даваме сметка за това. Ще приемете ли това твърдение? Не са ли цветовете нещо крайно субективно, свързано с индивидуалния вкус и с модата?

Ние носим в себе си, в генетичния код на клетките и в мозъчните центрове следи от цялата памет на човечеството, които се изразяват в модели на поведение, рефлекси, начини на мислене.

Към тези праследи се отнасят и цветовете или по-точно, чувствата, които първоначално са били асоциирани с тях, както и културните внушения, които с течение на времето са били свързвани с цветовете.   

Възприятието за цветове зависи не само от чистотата на тона, наситеността и яркостта на цвета, но и от индивидуалните особености на възприятие, които са функция на физиологичното и психичното състояние на личността. В зависимост от своя темперамент, нагласа, здравословно състояние, възраст, национални традиции, както и от пола, хората дават на един и същи цвят различни, повлияни от емоциите, оценки.   

Предпочитанията към определен цвят ни дават информация за психичното състояние на човек, за неговото здраве, характер и навици, и намират приложение в психодиагностиката.

При всеки човек възприятието за цветове е индивидуално, но могат да бъдат изведени и общи принципи на базата на асоциации за цветовете, които са типични за повечето от нас.

Зад всеки цвят стои определена символика, културни пластове, възпитание, абстрактно обозначение, обяснение, представа, метафора, игра на мисли и настроения. 

Червено

Ако проучим етимологията (наука за произхода на думите), ще установим, че „червено” действително е най-старото название за цвят в повечето езици по света. В някои езици, като руски, наименованието „червено” (красный) дори е идентично с „красив”.

Явно червеното е впечатлило хората от самото начало. Но какво прави червеното толкова неповторимо, толкова вълшебно и значимо?    

Червеният цвят се свързва главно с кръвта и огъня. Неговите символни значения са много разнообразни, а понякога и противоречащи си. Червеното символизира радост, красота, любов и пълноценен живот, но от друга страна – омраза, кръвно отмъщение и война.

От древни времена червеният цвят се свързва с агресия и сексуални желания, като се има предвид по-скоро физическата страна на любовта, секс и чувственост – като огън, който лумва и гори с буйни пламъци.

Червеното е основен цвят в хералдиката. В цветовете на националните знамена той символизира бунт, революция, борба. Интересно е, че при много племена в Африка, Америка и Австралия воините, когато се подготвяли за битка, украсявали лицата и телата си с различни символи в червено. В много култури червеният цвят е символ на юг, пламък и топлина.

Швейцарският лекар и психолог Макс Люшер, автор на «Цветови личностен тест» твърди следното: «Червеното предизвиква аплодисменти.»

Според Гьоте «При червеното активността достига висша степен и неслучайно този цвят е предпочитан от енергични, здрави и сурови хора.»

Теорията за цветовете в живописта приписва на червеното следните характеристики: сила, жизнерадост и динамика. Червеното се натрапва, без каквато и да е сдържаност, излъчва топлина, благосклонност, дори чар.

Червеното внушава здраве, енергичност, увереност и продуктивност.

Цветовете играят важна роля в живота на всеки от нас. Независимо от това, какво правим – дали избираме нова кола или блу...

Прочетете повече »

15 Simple RuIes for a Remarkable Couple Relationship

Published by Harriet Lerner, Ph.D. in The Dance of Connection

8. Stop the emotional pursuit. Under stress, don’t press. If you pursue a distancer, he or she will distance more. Consider it a fundamental law of physics. Focus less on your partner, and more on your own life plan. A distant partner is more likely to move toward you when he or she has breathing room and can see you taking good care of yourself.

9. Say it shorter! A distant partner may avoid conversation because it feels awful to him. Sometimes the culprit is the sheer number of sentences and the intensity in our voice. Slow down your speech, turn down the volume, and lower the intensity.

10. Know your bottom line. Be flexible in changing for your partner 84% of the time, but don’t sacrifice your core values, beliefs and priorities under relationship pressures. Your marriage will spiral downward if you have an “anything goes” policy.

11. Exit a conversation when you are on the receiving end of rude or demeaning treatment. You can say, “I’m giving myself a time out from this conversation. I’m here to listen when you can talk to me calmly and with respect.” Keep your actions congruent with these words.

12. Be a mystery. It’s comfortable and cozy when two people know absolutely everything about each other but we’re more likely to be drawn to a partner who has connections and a passion for life outside the relationship. So take a dance class, skiing lessons, or join a book group with friends. The more passion you show for life outside your marriage, the more zest you’ll find within it.

13. Make rules about technology. Agree on “time-out rules” from anything you’re prohibited from using during takeoff and landing in an airplane. For example, cell phones off and out of sight during food preparation and eating meals and no answering land lines. No taking calls in the middle of a conversation or when people are visiting.

14. Initiate sex, even if you don’t feel like it. If you’re the distancer in bed, initiate sex once in a while even though you don’t feel like it. A long-term relationship won’t flourish if your partner is someone for whom sex is an enlivening essential force and you’re too unavailable. To decide you won’t be a physical partner because you don’t feel like it is like his deciding that there will be no more conversation because he’s not a talker. If you have a fair and good partner, there is probably something you can do that wouldn’t be too terribly difficult. (P.S. If you’re the pursuer in bed, back off.)

15. Work on relationships in your first family. Become a good questioner about family history, and observe and change your part in triangles and dysfunctional family patterns. You’ll stand on more solid ground with your partner if you navigate family-of-origin relationships with more creativity and less reactivity.

Start Small. Pick two rules from the above and stick with them. Your relationship thanks you in advance!

 

Published by Harriet Lerner, Ph.D. in The Dance of Connection 8. Stop the emotional pursuit. Under stress, don’t press....

Прочетете повече »

15 Simple RuIes for a Remarkable Couple Relationship

Published by Harriet Lerner, Ph.D. in The Dance of Connection

 

The natural course of marriage is downstream, un less you are intentional about paddling against the current.  Even the best marriages will get stuck in too much distance or too much intensity and blame.

Be the one to change first. While it takes two to couple up, it takes only one to make things a whole lot better. Here are 15 essential tips from Marriage Rules: A Manual for The Married and The Coupled Up.

1. Warm things up. Make at least two positive comments every day to your partner and speak to the specifics about what you admire (“I loved how funny you were at the party last night”). Make sure that your positive comments exceed critical ones by a healthy margin.

2. Dial down the criticism. Many folks value criticism at the early stage of a relationship, but become more allergic to it over time. Get more bite marks on your tongue, by letting all but the most important issues go by. When you have a criticism, make it in three sentences or less. Remember this: No one can survive in a marriage (at least not happily) if they feel more judged that admired.

3. Overcome your L.D.D. (Listening Deficit Disorder). Whole-hearted listening is the greatest spiritual gift you can give to your partner. Drop the defensiveness, and listen only to understand, without interrupting, correcting facts, or counter-punching. Save your defense for another conversation.

4. Be self-focused. Connect with friends and family, pursue your own interests, and be of service to others. If your primary energy isn’t directed to living your own life as well as possible, you’ll be over-focused on your partner in a worried or critical way.

5. Apologize. Offer the olive branch. You can say, “I’m sorry for my part of the problem” even if you’re secretly convinced that you’re only 28% to blame.

6. Don’t demand an apology. Don’t get into a tug of war about his failure to apologize. An entrenched non-apologizer may use a nonverbal way to try to defuse tension, reconnect after a fight, or show he’s in a new place and wants to move toward you. Accept the olive branch in whatever form it’s offered.

7. Sweat the small stuff. When you say you’ll do something, do it! Never assume that your overall contribution to the relationship compensates for failing to do what you have agreed to do, whether it’s picking up your socks or moving the boxes out of the garage by Sunday.

 

To be continued

Published by Harriet Lerner, Ph.D. in The Dance of Connection   The natural course of marriage is downstream, un less yo...

Прочетете повече »

Усещане за хармония

 

Много често в търсене на щастие, ние не успяваме да го постигнем, защото си поставяме най-различни условия: «ще започна да печеля повече», «ще си осигуря повече свободно време», «ще направя ремонт у дома» и т.н. В резултат на това ние пропускаме тези прекрасни моменти, които се случват в настоящия момент, вътрешната ни енергия отслабва и не постигаме това, което наистина желаем. Според немския писател и поет, Нобелов лауреат за литература (1946) Херман Хесе «Истинското призвание на всеки е само едно – да открие себе си.»

Когато, независимо от всичко, което се случва около него, човек се чувства пълноценен и щастлив; когато умее да се радва на всеки момент от своя живот; когато прави живота си цветен и разнообразен, то тогава той живее във вътрешна хармония.

За да я постигнете, е много важно да се вслушвате в себе си:

·   Отделете време да бъдете насаме със себе си. Когато съществува проблем, често ние започваме да правим нещо друго – разговаряме, намираме си някаква работа и така бягаме още по-далече от себе си. Необходимо е да се доверим на себе си, да чуем  вътрешния си глас, така бързо и неочаквано ще намерим най-доброто решение в дадената ситуация.

·   Създайте хармония във външния си свят: отстранете всички излишни предмети, които само консумират енергия. Купувайте само неща (дрехи, обувки, мебели и т.н.), които ви носят радост и удоволствие.     

·    Научете се да живеете и да бъдете щастливи в настоящето. Ние отделяме много време, за да мислим за събития от миналото или да предвиждаме събития от бъдещето. И забравяме, че най-важен е настоящият момент. Затова е важно да се научим да се чувстваме щастливи сега, да не отлагаме щастието за неопределеното бъдеще.

·   Научете се да разбирате, да приемате и да уважавате своите емоции, чувства и мисли. Често ние действаме по социални стереотипи, които «решават вместо нас», как трябва да се чувстваме и преставаме да чуваме себе си. Това са вашите чувства и ако те са тук, значи имат право на съществуване.

 

  Много често в търсене на щастие, ние не успяваме да го постигнем, защото си поставяме най-различни условия: «ще з...

Прочетете повече »
Open Chat
1
Close chat
Здравейте! Благодарим Ви за посещението. Моля, натиснете бутона начало за да продължите :)

Начало