Щастието е състояние на духа

76496678

 

„Ако сте щастливи, Вселената също е щастлива.”

Луиз. Л. Хей

 
Щастието не може бъде спечелено или заслужено. То не е морално или етично постижение на духа. Щастието е това „състояние на съзнанието, при което нашите мисли ни създават радост през по-голямата част от времето”. Щастието не е награда за добродетелност; то само по себе си е добродетел.
„Щастието е чисто вътрешно качество. То се създава не от вещите, а от идеите, мислите и отношенията, които могат да бъдат разработени и създадени само със собственото вътрешно усилие на индивида, независимо от състоянието на околния свят”.
Никой човек на земята, с изключение, разбира се, на светците, не може да бъде щастлив през цялото време и на сто процента.
Ние позволяваме на външните обстоятелства и на другите хора да ни манипулират и да ни диктуват как трябва да се чувстваме и как трябва да реагираме на външни дразнители.
С изработването на навика да бъдете щастливи, вие ще се превърнете в господар на обстоятелствата, а не в техен роб.
Дори и при трудни обстоятелства ние можем да бъдем напълно щастливи, ако не добавяме към неблагоприятните външни обстоятелства собствените негативни чувства като самосъжаление, разочарование или чувство за вина.

More Stories
Самооценката като психологичен автопортрет