Щастието е състояние на духа

76496678

 

„Ако сте щастливи, Вселената също е щастлива.”

Луиз. Л. Хей

 
Щастието не може бъде спечелено или заслужено. То не е морално или етично постижение на духа. Щастието е това „състояние на съзнанието, при което нашите мисли ни създават радост през по-голямата част от времето”. Щастието не е награда за добродетелност; то само по себе си е добродетел.
„Щастието е чисто вътрешно качество. То се създава не от вещите, а от идеите, мислите и отношенията, които могат да бъдат разработени и създадени само със собственото вътрешно усилие на индивида, независимо от състоянието на околния свят”.
Никой човек на земята, с изключение, разбира се, на светците, не може да бъде щастлив през цялото време и на сто процента.
Ние позволяваме на външните обстоятелства и на другите хора да ни манипулират и да ни диктуват как трябва да се чувстваме и как трябва да реагираме на външни дразнители.
С изработването на навика да бъдете щастливи, вие ще се превърнете в господар на обстоятелствата, а не в техен роб.
Дори и при трудни обстоятелства ние можем да бъдем напълно щастливи, ако не добавяме към неблагоприятните външни обстоятелства собствените негативни чувства като самосъжаление, разочарование или чувство за вина.