Увереността в себе си

 

Увереният в себе си човек разбира себе си; уважава и обича себе си; приема се такъв, какъвто е.

За да придобиете увереност, е полезно да култивирате в себе си следните навици, умения и способности:

 1. Вярност към собствените принципи, въпреки противоположните становища на другите; гъвкавост и умение за промяна на мнението, ако то се окаже грешно.
 2. Способност да се действа по собствена преценка, без чувство за вина или съжаление, в случай на неодобрение от другите.
 3. Умение да не се губи прекалено много време в притеснения за утрешния или вчерашния дни.
 4. Доверие в собствените способности, въпреки временните неуспехи и трудности.
 5. Умение да се цени всеки човек като личност и да се оценява полезността му за другите хора, независимо от нивото на неговите способности и заеманото обществено положение.
 6. Непринудено, естествено общуване; умение, както за отстояване на собственото мнение, така и за приемане мнението на другите.
 7. Умение да се приемат комплименти и похвали без лицемерна скромност.
 8. Умение да се оказва съпротива; «да се отговори на удара».
 9. Способност да се разбират собствените чувства и чувствата на другите хора; способност да се потискат собствените негативни емоции.
 10.  Способност да се намира удоволствие в широк спектър от дейности, включвайки работа, забавления, общуване с приятели, творческа изява или отдих.
 11.  Отзивчивост към нуждите на другите, спазване на приетите социални норми.
 12.  Умение да се открива доброто в хората, да се вярва в тяхната почтеност, въпреки слабостите им.