Творците и признанието, или как да не се превръщате в заложници на суетата – 2

 

  • Възможно е да очаквате оценки и признание от хора, които не познават добре вашата тема. Наивно би било да се предполага, че дизайнер правилно ще оцени сложността на хореографията на дадена постановка или писател – едно красиво доказателство на теорема. Убедете се, че общувате с хора от необходимия ви кръг: хора, които имат същото ниво на разбиране по вашата тема и ще бъдат в състояние правилно да оценят изразходеното време и извършената работа.

Съвет: Намерете вашата аудитория!

Един авторитет не си прилича с  друг.

  • Понякога авторитетите ни помагат да придобием вяра в себе си – ако те оценяват нашата работа и я препоръчват като заслужаваща внимание. Случва се и признати авторитети да се опитат да съсипят целия ви творчески живот. Авторитетите са хора като вас. Те имат своите страхове, комплекси, идеи, свой светоглед.
  • – човекът с авторитет може да се окаже не толкова далновиден, колкото вас, и да не види във вашите идеи голям потенциал. Известни са много случаи, когато авторитети са прогнозирали крах на едно или друго изобретение, но в крайна сметка не са се оказвали прави. Това се отнася за прогнозите за бъдещето на телефона, киното със звук, телевизора, компютъра и много други.
  • – човек с авторитет, който ще ви пречи от чиста човешка завист.
  • – човек с авторитет, който си губи времето, като следи вашия работен процес. На него ще му бъде по-лесно да каже, че вашата работа нищо не струва, отколкото дълго да говори, какво представлява тя в действителност.
  • – авторитети-инати, за които съществуват само две мнения: тяхното и грешното. За тях е важен личностният фактор. Те могат да оценяват не работата, а вас като човешко същество. Ако се окаже, че вашите идеи са от различно естество, или вие сте се учили от различни школи в изкуството, или не сте оказали нужното внимание на техния гений, те ще започнат да ви доказват, че вие сте посредствени, некомпетентни и дори не си струва да нахълтвате в творческия свят.

Съвет: Не вярвайте сляпо на авторитети!

Основната идея е, че всяка оценка е субективна, щом се дава от други хора. Хората са просто хора и нищо човешко не им е чуждо. Те могат да грешат, да ревнуват, да завиждат, да не разбират, да очакват друго, да се страхуват и т.н.

Ако през цялата си творческа дейност вие ще търсите мнението на други хора, рискувате да я погребете преждевременно.

Продължавайте да творите, продължавайте да правите, продължавайте да създавате!

Отсъствието на признание е по-малко опасно за вас, отколкото потискането на творческите ви импулси. В първия случай, вие ще останете без похвала. Във втория случай, вие рискувате да изживеете живота си нереализирани, съжалявайки за това, което бихте могли да направите.

Не забравяйте, че в края на живота си хората винаги съжаляват повече за това, което не са свършили, отколкото за това, което са направили.