Свръхопеката като родителско поведение

Родителската любов, приемане и одобрение през първите години от живота на детето му дават чувството за базисна сигурност, необходима за посрещане на предизвикателствата на средата. Любовта, топлотата и приемането са основният защитник срещу тревожността в справянето със света.

Казано накратко, предпоставка за собствената самооценка е качеството и количеството внимание от родителите и приемането, което човек е получавал в детството.

Когато родителите проявяват прекалена загриженост и постоянно „фокусират” вниманието си върху детето в семейството, говорим за „свръхопека». Такива родители не разбират и не могат да почувстват, че детето от първите години на своя живот вече нещо може и вече нещо е длъжно. Например, когато детето се окаже в неловко положение, то само може да излезе от него; когато получи «двойка» в училище, да поиска да подобри своите оценки и т.н.

Как се постига това на практика? На детето трябва да бъде обяснено внимателно и ясно защо, например трябва да прибира играчките си вечер или защо трябва да се извини, ако нагруби някого. И то започва да го прави.

При ситуации на „свръхопека”, когато родителите смятат детето си за „неспособно”, „все още малко”, „нищо не разбиращо” и т.н., те го лишават от неговата свобода и инициатива. Много бързо, до ранните юношески години, това води до атрофия на неговите „мога” и „трябва”.

Забележете, че в многодетни семейства удачното комбиниране на грижа и даване на собствена инициатива се среща по-често, отколкото в семейства с едно дете. Може би, това се дължи на факта, че децата допускат повече свобода в отношенията помежду си, отколкото възрастните – към детето. Освен това, се задейства инстинкт: ако в семейството има някой по-млад и по-слаб, детето започва да се грижи за него.

Затова грижите и вниманието от страна на родителите трябва да вървят ръка за ръка със свободата и независимостта при възпитанието на детето. Това води до изграждане на висока самооценка при детето, резултат от родителско приемане, поставяне на граници и свобода за собствено действие в реалистични граници.

More Stories
Цветна медитация