Самооценката – люлката, на която сами се люлеем

Днес често се говори за самооценка.

Ако нещо не върви, както трябва, първото, което човек ще чуе, е че има ниска самооценка, че трябва да я повиши и да стане богат, щастлив, обичан (в зависимост от това, което е важно за него).

Без значение, какви са нуждите на клиентите – да изградят добри взаимоотношения с близките си или партньора; да получат сужебно повишение; да спечелят повече пари; да разрешат конфликтни ситуации; да приключат мъчителна любовна връзка; на психолозите се налага да работят със самооценката.

Нека да видим, какви са най-добрите методи за повишаване на вашата самооценка, винаги ли тя се нуждае от повишаване или е по-важно да я направите адекватна, устойчива, тъй като при болшинството хора тя се променя постоянно.

Правите нещо добро за близките си хора, самооценката ви се повишава: „Аз съм добър”. Малки неприятности в работата и самооценката ви стига до нула: „Аз съм лош”.

Защо се случва това? Защо нямате стабилност и постоянна увереност в себе си; в своите сили; в това, че животът е хубав и вие заслужавате най-доброто?

Нека да разгледаме причините за тази нестабилност.

Завишена самооценка

С какво може да бъде пречка завишената самооценка?

Вие сте уверени в себе си, изпълнени със задоволство, хвърляте се във всяко нещо с ентусиазъм, за вас няма прегради, но коварността на тази завишена самооценка е, че в най-неподходящия момент се появява съмнението, защото завишената самооценка е обратната страна на занижената самооценка. И вие започвате да се колебаете – герой ли съм или нищожество. Всички знаем, колко трудно се живее със съмнения.

За да се разделите завинаги със съмненията, не е необходимо да повишавате вашето самочувствие безкрайно, а да го направите адекватно.

Ще попитате, какво означава това.

Адекватната самооценка е вашата оценка за себе си, такива, каквито сте, и най-важното: приемането на себе си по този начин.

Можете да запишете на лист хартия всички свои качества, които харесвате и които не харесвате, и да прецените логично, кои работят във ваша полза, и кои ви пречат. Своите «полезни» качества трябва да развивате, а «вредните» винаги можете да преработите с психолог, да работите самостоятелно със себе си или да посетите тренинг за групова работа по тази тема.