Разбиране и приемане, или какво означава да бъдеш тийнейджър

Пред трудностите на юношеството е изправен почти всеки родител. И разбира се, така наречената „криза на юношеството” е „най-поразителната на събития” от всички кризи, които ни очакват по пътя на живота. При мисълта за неговата неизбежност и непредотвратимост през родителското съзнание преминава съвсем не розова „картина”: нежелание на детето да се учи и да се стреми към нещо (това, което родителите са планирали за неговото бъдеще), увлечение и ангажираност с нови идеи (често неразбираеми, или, което е по-лошо, асоциални), трудности за изграждане отношения на доверие, безкрайни спорове……..

Дали наистина дяволът е толкова черен? Или, ако се познават важните характеристики на «преходната фаза» от живота на детето, могат да бъдат избегнати неблагоприятните прогнози, описани по-горе? Какво означава този труден, но много важен житейски етап, започващ с възрастта 11-14 години и преминаващ впоследствие в юношество и младост? Да се опитаме да разберем.

Юношеството е този период от живота, когато всичко по-рано познато се поставя под съмнение, а несигурното бъдеще се издига на пиедестал или под формата на идеал, или под формата на тотална безполезност и нещастие. Освен това, тези двуполюсни усещания в кризисния етап са много капризни и сменят местата си с изумителна бързина. През юношеството ние решаваме много важни задачи: Какво мога и най-важното, какво искам? Какво смятам, че е важно? Какъв искам да видя света около мен?

Тийнейджърът е принуден да решава и преодолява самостоятелно огромен брой трудности, затова на този етап от живота на преден план излиза значението на връзките с родителите, тяхната подкрепа и приемане «въпреки всичко». И не забравяйте, че основното преживяване по време на юношеството е самотата!

Често бягството на тийнейджъра в „лоша компания”, например, или нездравословното увлечение по компютърни игри и чатове, се явяват заместител на топлото общуване с родителите. Не забравяйте най-важното: тийнейджърът мечтае за това, да му бъдете преди всичко приятел, и едва след това той ще ви приеме и като наставник. За детето е важно да чуе от вас и да знае, че е ценено и обичано, а родителската агресия и постоянното мъмрене (макар те да са породени от загриженост и тревога за детето) имат обратно въздействие. Те ни разделят и «изблъскват» детето на улицата.

Какво е решението? То е очевидно – поддържане на постоянен контакт с младия човек, който включва такива важни понятия като уважение, търпение, приемане, доверие и любов. И това е всичко, което е необходимо за създаване на позитивни и доверителни отношения с вашето дете.

Успех и търпение, уважаеми родители!

Очаквайте продължение………..