Психология на цветовете

Цветовете играят важна роля в живота на всеки от нас. Независимо от това, какво правим – дали избираме нова кола или блуза, дали пазаруваме или обзавеждаме жилище, разглеждаме фотографии или търсим подходящи коледни подаръци – винаги сме под влияние на тайнствената сила на цветовете.

Цветовете формират, контролират и управляват ефективно и трайно всички наши мисли, чувства и действия. Особено, когато най-малко си даваме сметка за това. Ще приемете ли това твърдение? Не са ли цветовете нещо крайно субективно, свързано с индивидуалния вкус и с модата?

Ние носим в себе си, в генетичния код на клетките и в мозъчните центрове следи от цялата памет на човечеството, които се изразяват в модели на поведение, рефлекси, начини на мислене.

Към тези праследи се отнасят и цветовете или по-точно, чувствата, които първоначално са били асоциирани с тях, както и културните внушения, които с течение на времето са били свързвани с цветовете.   

Възприятието за цветове зависи не само от чистотата на тона, наситеността и яркостта на цвета, но и от индивидуалните особености на възприятие, които са функция на физиологичното и психичното състояние на личността. В зависимост от своя темперамент, нагласа, здравословно състояние, възраст, национални традиции, както и от пола, хората дават на един и същи цвят различни, повлияни от емоциите, оценки.   

Предпочитанията към определен цвят ни дават информация за психичното състояние на човек, за неговото здраве, характер и навици, и намират приложение в психодиагностиката.

При всеки човек възприятието за цветове е индивидуално, но могат да бъдат изведени и общи принципи на базата на асоциации за цветовете, които са типични за повечето от нас.

Зад всеки цвят стои определена символика, културни пластове, възпитание, абстрактно обозначение, обяснение, представа, метафора, игра на мисли и настроения. 

Червено

Ако проучим етимологията (наука за произхода на думите), ще установим, че „червено” действително е най-старото название за цвят в повечето езици по света. В някои езици, като руски, наименованието „червено” (красный) дори е идентично с „красив”.

Явно червеното е впечатлило хората от самото начало. Но какво прави червеното толкова неповторимо, толкова вълшебно и значимо?    

Червеният цвят се свързва главно с кръвта и огъня. Неговите символни значения са много разнообразни, а понякога и противоречащи си. Червеното символизира радост, красота, любов и пълноценен живот, но от друга страна – омраза, кръвно отмъщение и война.

От древни времена червеният цвят се свързва с агресия и сексуални желания, като се има предвид по-скоро физическата страна на любовта, секс и чувственост – като огън, който лумва и гори с буйни пламъци.

Червеното е основен цвят в хералдиката. В цветовете на националните знамена той символизира бунт, революция, борба. Интересно е, че при много племена в Африка, Америка и Австралия воините, когато се подготвяли за битка, украсявали лицата и телата си с различни символи в червено. В много култури червеният цвят е символ на юг, пламък и топлина.

Швейцарският лекар и психолог Макс Люшер, автор на «Цветови личностен тест» твърди следното: «Червеното предизвиква аплодисменти.»

Според Гьоте «При червеното активността достига висша степен и неслучайно този цвят е предпочитан от енергични, здрави и сурови хора.»

Теорията за цветовете в живописта приписва на червеното следните характеристики: сила, жизнерадост и динамика. Червеното се натрапва, без каквато и да е сдържаност, излъчва топлина, благосклонност, дори чар.

Червеното внушава здраве, енергичност, увереност и продуктивност.