Няма нищо по-евтино от парите

holding-a-stack-of-moneyНикой не обича да губи.

Особено ако за загубата се налага да се плати. Особено ако става дума за голяма сума пари. И в това няма нищо изненадващо.

Днес парите са се превърнали в призната мярка за успех. Колкото повече финансови средства има съвременният човек, толкова за по-успешен се смята той.

Необходимостта да се разделят с определена сума пари (при това, не по собствено желание) за мнозина е равносилно на загуба на самоуважение и лично поражение.

Може би затова изискването да се плати (в буквален смисъл) за своя грешка, за собственото невежество или страхливо забавяне в повечето от нас поражда дива съпротива.

Ние отчаяно търсим инструменти за решаване на въпроса по друг начин – без помощта на парите. Провеждат се безброй разговори, пораждат се конфликти. Мислено, писмено или устно обосноваваме пред другите хора (и пред себе си) своята позиция – защо смятаме, че сме прави и не е необходимо да плащаме.

«Напоследък, твърди психологът Дмитрий Трефилов, аз смятам подобно поведение за недалновидно и изключително опасно.

Всеки от нас (уверен съм в това) непременно ще плати за своите грешки. Това е неизбежен закон в живота. Въпросът е, как този закон действа.  

Ако имате възможност да уредите въпроса с парите – побързайте да го направите, докато тази възможност не е изчезнала!

Този, който не праща за своите грешки, незнание или забавяне с пари, обикновено плаща със своето здраве, време или взаимоотношения.

А при особено тежки случаи – с всичко това.  

Не знам, как вие бихте оценили моето предложение. Но по мое мнение няма нищо по-евтино от парите. И взаимоотношенията, и здравето, и времето за живот (всъщност животът) за адекватния човек са много по-ценни.

Ето защо ви призовавам: винаги плащайте с пари.

Плащайте и се радвайте, че сте успели да се измъкнете толкова лесно.

След като имате съхранено време, отлично здраве и добри взаимоотношения  (плюс придобит в резултат на извършената грешка опит), вие ще върнете парите си сравнително лесно и бързо.»

Еврейска мъдрост гласи, че ако даден проблем може да бъде решен с пари, това не е проблем – това са разходи. Когато губи пари, евреинът казва: «Господи, благодаря ти, че взе парите!»