Манипулации – как да им се противопоставим

Water_Flame_manipulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известният американски социален психолог Филип Зимбардо, който посвещава на тези тема петдесет години от кариерата си, предлага редица начини за противодействие на „промиването на мозъци”. Ето ги и тях:
1. Практикувайте от време на време поведение, различно от вашето обичайно поведение (бъдете понякога девиантни*), нарушавайте своя обичаен ролеви и личностен образ, учете се да приемате отхвърляне, играйте като наблюдавате себе си от различни гледни точки.
2. Използвайте изказвания от типа: «Аз направих грешка», «Съжалявам», «Не бях прав»,…. «… и аз научих нещо от тази грешка».
3. Бъдете наясно с общата перспектива, която другите използват за поставяне на даден проблем (ситуация, събитие) в определени рамки, тъй като вашето приемане на поставените от тях рамки им осигурява предимство. Бъдете готови да направите крачка назад и да отхвърлите тази рамка; предложете вашата алтернатива преди обсъждането на детайлите.
4. Бъдете готови да понесете краткотрайна загуба на пари, самочувствие, време и усилия, отколкото да имате неприятности заради задължение, което ви държи в капан. Примирете се със «завишените разходи», игнорирайте изкушението и продължете напред с придобития опит от вашата грешка или неправилно решение, който ще ви помогне да ги избягвате в бъдеще.
5. Бъдете готови да отстъпите назад във всяка ситуация и да кажете на себе си и на този, който упражнява контрол над вас: «Аз мога да продължа да живея без твоята любов, приятелство, малтретиране, дори подобно действие да ме наранява – докато ти не спреш да правиш X и не започнеш да правиш Y”.
6. Избягвайте необходимостта да предприемате съмнителни действия, които, както настоява предизвикващият ви, трябва да бъдат извършени незабавно – «излезте» от ситуацията, отделете време за размисъл, потърсете безпристрастни допълнителни мнения и никога не бързайте да се съгласявате веднага.

__________________________________
*Девиантното поведение е тип поведение, което излиза извън рамките на действащите социални норми в дадено общество. Това е нежеланото, опасно поведение, както за отделния индивид, така и за обществото като цяло.

Очаквайте продължение…