Манипулации – как да им се противопоставим – трета част

manipulation13. Практикувайте „самостоятелно участие” („безпристрастен интерес”), не запълвайте съзнанието си с критични оценки, изключвайте емоциите при конфронтация с хора, които са силни манипулатори.
14. Алчността и раздуващото самолюбието ласкателство е стимул за манипулаторите-контрольори на съзнанието и агенти на измамата, но само ако си позволите да бъдете съблазнени от техните фалшиви мотиви; съпротивлявайте се на изкушението, което те ви предлагат, като се фокусирате върху най-честния и уверен човек, когото познавате.
15. Разпознавайте симптомите на чувството за вина, провокирано у вас от други хора; никога не действайте въз основа на това чувство. Бъдете толерантни към чувството за вина като част от човешката природа и не бързайте да постъпвате по един или друг начин, водени от него. Това са „пътища”, по които иска да ви поведе манипулиращия ви човек.
16. Бъдете внимателни във всяка една ситуация, не позволявайте на навика и на стандартната процедура да ви принуди да действате, без да помислите, че става въпрос за малко по-различна ситуация.
17. Не е необходимо да има съгласуваност между вашите действия във времето; вие можете да се променяте и да не се придържате към постоянния стандарт „надежден”, за да запазите статуквото.
18. Не е достатъчно откровено да изразите различното си мнение и емоционално да страдате от незаконните действия или от промените в правилата на „играта” – вие трябва да бъдете готови открито да не се подчините, да се защитавате, да приемете предизвикателството и да изтърпите последствията от подобно поведение.

И макар че този набор от препоръки се отнася в по-голяма степен към нашите социалните отношения, той може да бъде използван и за междуличностните ни отношения. Помислете върху тези препоръки, научете ги, практикувайте ги, обучете и други хора, усъвършенствайте ги и ги адаптирайте към собствената ситуация.

 

More Stories
Връзка на заболяванията с чертите на характера – 2