Конфликтът

Замисляли ли сте се колко често днес използваме думата „конфликт”? Като синоним на спор, съперничество, борба, противопоставяне, разногласие, конкуренция, кавга или скандал, тази дума ни съпътства в ежедневието и изостря сетивата ни. Заемаме отбранителна позиция само при мисълта „Защо постоянно трябва да се сражавам с някого?”. А знаете ли как успешно да се справяте с конфликтните ситуации, без те да разрушават отношенията ни (лични и професионални) и да се отразяват на самооценката ни ?

За това би ни помогнала конфликтологията. Тя изучава конфликтните отношения, които възникват между индивидите и социалните групи при тяхната дейност. Това е нова, интердисциплинарна наука, която има за цел да изучава общите закономерности на конфликта (предпоставките за възникване, развитие, завършване на конфликта; ефектите и ситуациите, настъпващи след конфликтна ситуация).

Конфликтологията се занимава със социалните конфликти, но не се фокусира върху участниците (субектите), а само върху техните психични и невро-физиологични характеристики.

За конфликтологията няма забранени зони. Мястото ѝ е там, където протичат конфликтите в обществото.

Във философията конфликтът се разглежда като борба на противоположни тенденции в една система. В психологичен аспект, конфликт възниква тогава, когато се извършва психологична преработка на информация и регулация на поведение при наличие на силни емоционални преживявания, като предмет на конфликта е обективно съществуващ или субективно възприет проблем.

Кои са най-честите причини за възникване на конфликти?

 • При наличие на взаимоизключващи си цели и ценности в участниците;
 • При наличие на противостоящи си действия;
 • Когато всяка една от страните се опитва да заеме доминираща позиция;
 • При наличие на ограничени ресурси;
 • При наличие на различни стилове на комуникация;
 • При предстояща и настояща промяна;
 • Когато една от страните смята, че ползите от конфликта превишават отрицателните последствия.

Замисляли ли сте се колко често днес използваме думата „конфликт”? Като синоним на спор, съперничество, борба, противопоставяне, разногласие, конкуренция, кавга или скандал, тази дума ни съпътства в ежедневието и изостря сетивата ни. Заемаме отбранителна позиция само при мисълта „Защо постоянно трябва да се сражавам с някого?”. А знаете ли как успешно да се справяте с конфликтните ситуации, без те да разрушават отношенията ни (лични и професионални) и да се отразяват на самооценката ни ?

За това би ни помогнала конфликтологията. Тя изучава конфликтните отношения, които възникват между индивидите и социалните групи при тяхната дейност. Това е нова, интердисциплинарна наука, която има за цел да изучава общите закономерности на конфликта (предпоставките за възникване, развитие, завършване на конфликта; ефектите и ситуациите, настъпващи след конфликтна ситуация).

Конфликтологията се занимава със социалните конфликти, но не се фокусира върху участниците (субектите), а само върху техните психични и невро-физиологични характеристики.

За конфликтологията няма забранени зони. Мястото ѝ е там, където протичат конфликтите в обществото.

Във философията конфликтът се разглежда като борба на противоположни тенденции в една система. В психологичен аспект, конфликт възниква тогава, когато се извършва психологична преработка на информация и регулация на поведение при наличие на силни емоционални преживявания, като предмет на конфликта е обективно съществуващ или субективно възприет проблем.

Кои са най-честите причини за възникване на конфликти?

 • При наличие на взаимоизключващи си цели и ценности в участниците;
 • При наличие на противостоящи си действия;
 • Когато всяка една от страните се опитва да заеме доминираща позиция;
 • При наличие на ограничени ресурси;
 • При наличие на различни стилове на комуникация;
 • При предстояща и настояща промяна;
 • Когато една от страните смята, че ползите от конфликта превишават отрицателните последствия.

За автора

Свързани постове

Open Chat
1
Close chat
Здравейте! Благодарим Ви за посещението. Моля, натиснете бутона начало за да продължите :)

Начало