Конфликтът

Замисляли ли сте се колко често днес използваме думата „конфликт”? Като синоним на спор, съперничество, борба, противопоставяне, разногласие, конкуренция, кавга или скандал, тази дума ни съпътства в ежедневието и изостря сетивата ни. Заемаме отбранителна позиция само при мисълта „Защо постоянно трябва да се сражавам с някого?”. А знаете ли как успешно да се справяте с конфликтните ситуации, без те да разрушават отношенията ни (лични и професионални) и да се отразяват на самооценката ни ?

За това би ни помогнала конфликтологията. Тя изучава конфликтните отношения, които възникват между индивидите и социалните групи при тяхната дейност. Това е нова, интердисциплинарна наука, която има за цел да изучава общите закономерности на конфликта (предпоставките за възникване, развитие, завършване на конфликта; ефектите и ситуациите, настъпващи след конфликтна ситуация).

Конфликтологията се занимава със социалните конфликти, но не се фокусира върху участниците (субектите), а само върху техните психични и невро-физиологични характеристики.

За конфликтологията няма забранени зони. Мястото ѝ е там, където протичат конфликтите в обществото.

Във философията конфликтът се разглежда като борба на противоположни тенденции в една система. В психологичен аспект, конфликт възниква тогава, когато се извършва психологична преработка на информация и регулация на поведение при наличие на силни емоционални преживявания, като предмет на конфликта е обективно съществуващ или субективно възприет проблем.

Кои са най-честите причини за възникване на конфликти?

  • При наличие на взаимоизключващи си цели и ценности в участниците;
  • При наличие на противостоящи си действия;
  • Когато всяка една от страните се опитва да заеме доминираща позиция;
  • При наличие на ограничени ресурси;
  • При наличие на различни стилове на комуникация;
  • При предстояща и настояща промяна;
  • Когато една от страните смята, че ползите от конфликта превишават отрицателните последствия.
Scroll to Top