Колелото на жизнения баланс

„Всички блага, както духовни, така и материални, като здраве, богатство, взаимоотношения, истинско щастие, абсолютно знание, идват при човека тогава, когато той е в хармония.”
Олег Гадецки

meditation-264508_640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забързаното ежедневие си казва думата. Често времето не ни достига, за да успеем да изпълним поставените задачи, не сме удовлетворени от това, с което се занимаваме или нещо се обърква. Това ни изтощава и ние губим вдъхновението си. Липсата на сили означава несъгласие, неприемане или борба със света, или с други думи, загуба на енергия. В същото време, приемането е вяра в себе си, въодушевление и творчество.
За да постигнем хармония, трябва да се научим как да формулираме цели, които ни помагат да се развиваме и да вървим напред. Полезно за нас ще бъде разумното планиране на живота на следните 4 основни нива:
• физическо – определя нивото на нашето здраве и благоденствие;
• социално и емоционално – отговаря за нашите взаимоотношения в семейството, с децата и колегите;
• интелектуално – свързано е с нашето умствено развитие и перспективи;
• духовно – отнася се до реализацията на личността на духовно ниво, проявата на безкористна грижа и любов.
Необходимо е проследите какво се случва във всяка сфера от вашия живот: къде отива твърде много енергия и къде съвсем я няма. За тази цел ще ви помогне колелото на жизнения баланс. Вземете лист хартия, начертайте кръг върху него и го разделете на 8 равни части.
Тези части представляват по-конкретните жизнени ценности, които произхождат от 4 основни нива. За всеки човек те са различни, например, семейни отношения, пари и кариера, здраве и спорт и т.н. Важното е да помислите и да определите най-важните ценности за себе си. След това е необходимо да направите оценка на степента си на удовлетвореност от всяка една от тези сфери по 10-балната система (0 – пълна неудовлетвореност, 10 – максимална удовлетвореност). Определянето става на базата на вашите лични усещания.
Например да вземем сферата «здраве» от физическото ниво. Можете да си изясните нещата както с вашия дневен режим, така и с правилното здравословно хранене, разходките, плуването, закаляването, грижите за тялото и лицето (масажи, маски) и т.н. Това трябва да се направи на всяко ниво.
По този начин ще успеете да видите реалността за себе си, в колко сфери вие се развивате хармонично, какво можете да подобрите или изцяло да промените.
Колелото на жизнения баланс е много интересно занимание, което ще ви накара да се замислите, за да създадете хармония във всичко, което ви заобикаля.

More Stories
Просто вървете по своя път