Значението на молива и хартията

Първоначално то е едно едва забележимо, даже смътно усещане за нещо…. Постепенно се превръща в желание, което може да бъде идентифицирано и назовано. След като желанието е осъзнато, то се превръща в мечта и не ни дава спокойствие, а ни се явява под различни форми и образи отново и отново.

Често мечтата остава несбъдната, само защото вие не сте я направили ваша цел. В момента, в който решите, че вашата мечта може да се сбъдне, вие ѝ давате душа и шанс да се превърне в цел. Мислите са огромна сила. Те определят това, което се случва в живота ни. За да концентрирате вашите мисли и да създадете необходимото пространство за тяхната материализация, просто ги записвайте.

Като универсална първа стъпка за осъществяване на целта може да послужи записването ѝ на хартия, макар и в произволна форма. В този момент се отделя необходимата енергия за реализацията ѝ. Когато това се случи, започва фината невидима работа на Вселената и на съзнанието ви в желаната посока….

Записването е ефективна дейност. С написването на нещо, вие поемате ангажимент, като едновременно с това затвърждавате тези думи в подсъзнанието си. Процесът на изпълнение ще се ускори, ако вашите задължения са позитивни и написани в сегашно време.

Целта, записана на хартия има огромен ефект, защото Вселената я възприема като израз на намерение; като ръководство за действие. Когато Вселената усети вътрешната ви работа, тя ще започне да ви помага за изграждане на живот в съответствие с вашите истински мечти и желания, правейки ви по-силни с всяка записана цел (нали винаги с целта се създава и енергията за нейната реализация).

Ако това не е една мечта, а са няколко? Ако това е списък от 100 и повече цели? Представете си колко силни ще станете!