Добрата самооценка

Увереността е пряко свързана с нивото на самооценка; с начина, по който вие сами се оценявате, виждате себе си. Тази самооценка намира отражение в начина, по който се отнасяте с хората около вас.

Високата самооценка ви позволява да се отнасяте с уважение и добри намерения към другите; да имате убеждението, че сте достойни за успех; да постигате високо ниво на социално сътрудничество; да чувствате собствената си значимост в работния процес.

Самооценката е репутацията, която сме спечелили в собствените си очи.

За да разберете, колко адекватна е вашата представа за себе си, погледнете списъка с характеристики на поведението при хора с висока самооценка.

Прояви на висока самооценка:

 • Лицето, начинът на говорене и движенията отразяват удоволствието от самия живот.
 • Лесно, открито и честно говорят за достойнствата и недостатъците («приятелско» отношение към фактите).
 • Чувстват се комфортно, когато казват или получават комплименти, изразявайки обич, одобрение и така нататък.
 • Открити са за критика и признават своите грешки, защото самооценката не е свързана с образа за „съвършенство”.
 • Думите и движенията им притежават качествата лекота и спонтанност (отсъства борбата със самия себе си).
 • Има хармонична връзка между това, което човек казва и прави и начина, по който изглежда, звучи и се движи.
 • Наблюдава се един принцип на откритост и любопитство по отношение на нови идеи, нови преживявания, нови възможности в живота.
 • Чувства на тревожност и несигурност (ако има такива) се срещат смайващо рядко; управлението им и справянето с тези чувства рядко се възприемат като нещо изключително трудно.
 • Налице е способност да се наслаждават на хумористичните аспекти в живота – своя и на другите.
 • В отговор на ситуации и проблеми присъства гъвкавост, проявяваща се в изобретателски дух, дори непринудена закачливост, защото е налице доверие в себе си, а животът не се разглежда като воля на съдбата.
 • На увереното (не агресивно) поведение, свое и на другите, се гледа с добро око.
 • Налице е способност да се съхраняват хармонията и достойнството в условия на стрес.
 • Проявяват приятелско и спокойно отношение към другите, без осъдителност.

Желанието да работите върху себе си, упоритостта и действията ще ви помогнат да изградите подобно поведение или да осъзнаете, че сте на прав път.