Внимание!!! Първокласник…

 

1. Най-важно е абсолютното приемане на детето с всички негови способности и недостатъци. Това е гаранция за взаимното разбирателство у дома.

2. Опитайте се да разберете трудностите, пред които са изправени децата при преминаване от детската градина в училище (I клас)  и от началното училище към средното общообразувателно училище (V клас). Не отказвайте на вашето дете помощ за домашните, ако то ви помоли. Но и не правете нищо, вместо самото дете.

3. Помогнете на детето да запомни имената и фамилиите на своите учители.

4. Не се изказвайте негативно за училището и учителите в прсъствие на детето, дори да смятате, че има причина за това. По-добре е учителят да бъде ваш съюзник.

5. Осигурете на детето удобно работно място у дома и спазването на подходящ за неговата възраст режим на обучение-отдих-хранене-сън.

6. Погрижете се вашето дете да намери приятели в класа си и ги поканете на гости у дома.

7. Създайте на детето емоционален комфорт у дома; научете се да общувате с неговите връстници.

8. Радвайте се на постиженията на вашето дете. Не допускайте сравнения с други деца; давайте оценка не на самото дете, а на неговите постъпки.

9. Независимо кога, откъде и в какъв вид да се прибере вашето дете, го посрещайте с любов у дома.

10.Четете литература за възпитанието на децата.