Асертивност

В ежедневието си, независимо дали по време на работа, у дома или в магазина, често можем да срещнем хора, които при общуването си постоянно се възмущават и възразяват, стоят на своето и не вземат под внимание нашите аргументи. Такова общуване не позволява да се стигне до конструктивен диалог, защото опонентът постоянно изпраща към нас враждебни и обидни послания. Такава комуникация „изсмуква” енергията на човек и след такива диалози емоционалния ни тонус е „на червено”.

Бърз тест

1.Можете ли открито и честно да говорите за това, което мислите и чувствате? И то така, че да не обидите или нараните други хора?

2.Умеете ли да изразявате чувствата си, в това число и отрицателни, такива като гняв, без да засегнете чувствата на другите?

3.Можете ли да отказвате на началниците си, на познати или близки, когато не желаете да направите нещо?  

4.Успявате ли да отстоявате собствените си права и убеждения така, че да не унижавате достойнството на другите и да съхраните уважението към себе си?   

Ключ: Ако на един от четирите въпроси давате отрицателен отговор, е препоръчително да поработите върху своята асертивност!

Да бъдеш асертивен

Асертивността много често се бърка с умението за решителен и категоричен отказ. Решителното „не” не е достатъчно, за да бъдете асертивни.

Асертивност е позицията на човек, който при общуването си с други хора се ръководи от принципите на партньорство и взаимно уважение. Да бъдете асертивни, означава да обичате себе си и другите, да ги приемате с достойнство и уважение. Нали от морална гледна точка, е правилно да се оцени именно поведението на човек, а не самия той като личност (човекът не е лош, лошо е неговото поведение, неговите действия….). Тази асертивна позиция винаги е показателна за самоуважението на човек, за положителното качество на личността му.

Асертивност не е поведението на покорен човек, не е и съзависим алтруизъм, защото в основата му е заложено уважение към собствените права и позиции; самостоятелно поставяне на собствените граници и тяхната защита. Асертивното поведение не е агресивно, защото то не нарушава границите на другия човек. То не е и манипулативно, защото се основава на честност и откритост.

Асертивното поведение се отличава със следните невербални характеристики:

·спокойно физическо присъствие и „отворена” поза на тялото;

·добър контакт с поглед;

·изражение на лицето, съответстващо на съдържанието на казаното;

·спокоен и умерен тон.

Вербалните характеристики на асертивното поведение включват:

·честно и открито изразяване на мисли и чувства;

·отстояване на собствените права и убеждения;

·проявяване на уважение и емпатия (съпричастност) към другите;

·използване на Аз-послания (например, „Аз работих много по този проект и мисля, че имам право да получа повишение на заплатата.”);

· поемане на инициатива при комуникация;

·предлагане на алтернативи.


More Stories
Кризи на израстването