Асертивност – какво е добре да знаем за нея

Асертивните хора винаги успешно се справят в ситуации, които налагат отказ. Те знаят как да се защитят от прекалени, безочливи искания; умеят да разпознават и адекватно да изразяват своите емоционални реакции; в състояние са, без измама и вина, да кажат „не”.

Развитието на асертивност изисква определени усилия, свързани с промяна на обичайните „неасертивни” модели на поведение.

Асертивно „не”

„Не”, казано асертивно, не преследва като самоцел егоистични мотиви или травмиране и унижаване на другите. За да се постигне максимален ефект от категоричното, асертивно „не”, е необходимо да се спазва определен ред на изказване. Започваме с „не”, след това съобщаваме какво няма да направим или какво няма да допуснем, а накрая се добавя основанието за отказ.

Например, някой се опитва да ви поиска пари назаем, а вие добре знаете, че този човек рядко връща дълговете си. Вие не искате да бъдете негов кредитор, но чувствате известно неудобство да откажете, защото това е ваш приятел. Позиция на асертивен човек би било изявление от типа: „Не, няма да ти дам пари назаем, защото последния път не ми ги върна в уговорения срок.” Това изказване трябва да се произнесе със спокоен тон, но категорично. Избягвайте да давате съвети, поучения и оценки. Можете, по принцип, да смекчите отказа си, за да не бъдете прекалено хладни: „съжалявам”. Трябва, обаче, да внимавате, за да не прозвучи „съжалявам” като „извинявай”.

Техника „развален телефон”

Тази техника може да бъде полезна в ситуации, в които, въпреки нашите стремеж и желание да откажем нещо, бъдейки асертивни, човекът отсреща не чува и не взема под внимание отказа, а продължава да настоява неговото искане да бъде удовлетворено.

Техниката се основава на множество повторения на предложението, което е било направено в началото. Тук не трябва да се променя първоначалното асертивно твърдение, а трябва то да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Пример, „Повтарям. Не, няма да ти дам пари назаем, защото последния път не ми ги върна в уговорения срок.”

Техника на отклоняване

Тази техника се основава на това, че изобщо не се противопоставяме на аргументите на отсрещната страна и не се борим да постигнем справедливост. Обаче, не променяме позицията си и упорито се придържаме към взетото вече свое решение. Тук се стараем да изслушаме и правилно да разберем опонента си, но стоим на своята позиция и защитаваме интересите си.   

Например, „Да, разбирам…..(слушаме внимателно, като утвърдително поклащаме глава), но не, няма да ти дам пари назаем.»

Очаквайте продължение…..