Асертивност – какво е добре да знаем за нея

Асертивните хора винаги успешно се справят в ситуации, които налагат отказ. Те знаят как да се защитят от прекалени, безочливи искания; умеят да разпознават и адекватно да изразяват своите емоционални реакции; в състояние са, без измама и вина, да кажат „не”.

Развитието на асертивност изисква определени усилия, свързани с промяна на обичайните „неасертивни” модели на поведение.

Асертивно „не”

„Не”, казано асертивно, не преследва като самоцел егоистични мотиви или травмиране и унижаване на другите. За да се постигне максимален ефект от категоричното, асертивно „не”, е необходимо да се спазва определен ред на изказване. Започваме с „не”, след това съобщаваме какво няма да направим или какво няма да допуснем, а накрая се добавя основанието за отказ.

Например, някой се опитва да ви поиска пари назаем, а вие добре знаете, че този човек рядко връща дълговете си. Вие не искате да бъдете негов кредитор, но чувствате известно неудобство да откажете, защото това е ваш приятел. Позиция на асертивен човек би било изявление от типа: „Не, няма да ти дам пари назаем, защото последния път не ми ги върна в уговорения срок.” Това изказване трябва да се произнесе със спокоен тон, но категорично. Избягвайте да давате съвети, поучения и оценки. Можете, по принцип, да смекчите отказа си, за да не бъдете прекалено хладни: „съжалявам”. Трябва, обаче, да внимавате, за да не прозвучи „съжалявам” като „извинявай”.

Техника „развален телефон”

Тази техника може да бъде полезна в ситуации, в които, въпреки нашите стремеж и желание да откажем нещо, бъдейки асертивни, човекът отсреща не чува и не взема под внимание отказа, а продължава да настоява неговото искане да бъде удовлетворено.

Техниката се основава на множество повторения на предложението, което е било направено в началото. Тук не трябва да се променя първоначалното асертивно твърдение, а трябва то да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Пример, „Повтарям. Не, няма да ти дам пари назаем, защото последния път не ми ги върна в уговорения срок.”

Техника на отклоняване

Тази техника се основава на това, че изобщо не се противопоставяме на аргументите на отсрещната страна и не се борим да постигнем справедливост. Обаче, не променяме позицията си и упорито се придържаме към взетото вече свое решение. Тук се стараем да изслушаме и правилно да разберем опонента си, но стоим на своята позиция и защитаваме интересите си.   

Например, „Да, разбирам…..(слушаме внимателно, като утвърдително поклащаме глава), но не, няма да ти дам пари назаем.»

Очаквайте продължение…..

Следваща
Асертивност
More Stories
Как да си създадем добро настроение