Митове за конфликтите

Възможността за конфликт е винаги настояща.

Начинът, по който реагираме при даден конфликт зависи, на пръв поглед, от нашия практически опит. Конфликтологията учи, че познаването на предпоставките за възникване, развитие и завършване на конфликтите; знанията ни за ефектите, които настъпват след конфликтна ситуация, ни предоставят информация и възможности на избор за регулиране на своето поведение така, че да постъпваме ефективно.

Необходимо е да можем да диагностицираме причините за конфликта; да разбираме мотивите на участниците в него (вкл. и собствените, ако сме част от спора); да умеем да намалим силното емоционално напрежение по време на конфликтната ситуация; да създадем условия за диалог на страните; да можем да диагностицираме последствията от конфликта и на тази основа да се научим да ги предотвратяваме.

МИТОВЕ, които пречат за разрешаването на даден конфликт:

 • Конфликтът на работното място е винаги непродуктивен.
 • Конфликт означава блокирана комуникация.
 • Веднъж назрял, конфликтът може да бъде избегнат.
 • Всеки конфликт има решение.
 • Ако съществува конфликт, това е провал във взаимоотношенията.
 • Откровената комуникация предполага да кажеш на другия какво мислиш за него.
 • Конфликтът засяга само конфликтуващите лица.

Възможността за конфликт е винаги настояща.

Начинът, по който реагираме при даден конфликт зависи, на пръв поглед, от нашия практически опит. Конфликтологията учи, че познаването на предпоставките за възникване, развитие и завършване на конфликтите; знанията ни за ефектите, които настъпват след конфликтна ситуация, ни предоставят информация и възможности на избор за регулиране на своето поведение така, че да постъпваме ефективно.

Необходимо е да можем да диагностицираме причините за конфликта; да разбираме мотивите на участниците в него (вкл. и собствените, ако сме част от спора); да умеем да намалим силното емоционално напрежение по време на конфликтната ситуация; да създадем условия за диалог на страните; да можем да диагностицираме последствията от конфликта и на тази основа да се научим да ги предотвратяваме.

МИТОВЕ, които пречат за разрешаването на даден конфликт:

 • Конфликтът на работното място е винаги непродуктивен.
 • Конфликт означава блокирана комуникация.
 • Веднъж назрял, конфликтът може да бъде избегнат.
 • Всеки конфликт има решение.
 • Ако съществува конфликт, това е провал във взаимоотношенията.
 • Откровената комуникация предполага да кажеш на другия какво мислиш за него.
 • Конфликтът засяга само конфликтуващите лица.

За автора

Свързани постове

Open Chat
1
Close chat
Здравейте! Благодарим Ви за посещението. Моля, натиснете бутона начало за да продължите :)

Начало